Oneconnect

Centrala dyspozytorska integrująca wszystkie kanały komunikacji w Twoim przedsiębiorstwie.

Sprawdź czym wyróżnia się system OneConnect

Intuicyjny panel dla dyspozytora pozwala zarządzać komunikacją z wieloma interesariuszami w jednym miejscu. Dzięki niemu zyskujesz ergonomiczne stanowisko pracy koordynatora, które łączy rozmowy telefoniczne, wiadomości SMS, łączność radiową i dziennik zdarzeń.

Aplikacja webowa / desktopowa / cloud

Jako system webowy, OneConnect jest dostępny przez przeglądarkę internetową, dlatego nie wymaga zakupu dodatkowego sprzętu. Jednocześnie pozwala na dostosowanie go do specjalistycznych paneli dotykowych jeśli pojawi się taka potrzeba. Można zintegrować go z innymi systemami, a także do rozbudować o kolejne kanały komunikacji.

 

Architektura aplikacyjna

DDD

Komponenty zostały wykonane w podejściu zwanym Domain-Driven Design (DDD), służącym do analizy i tworzenia oprogramowania złożonych projektów.

CQRS

Zastosowano również architekturę opartą o tzw. mikroserwisy, w połączeniu z wzorcem CQRS.

Mikroserwisy

Mikroserwisy to technika rozwoju oprogramowania stosowana jako wariant architektury zorientowanej na usługi (SOA – Service-Oriented Architecture). Najważniejszą zaletą tego podejścia jest dekompozycja systemu informatycznego na mniejsze elementy, zapewniając tym samym modułowość. Dzięki temu aplikacja jest łatwiejsza do zrozumienia, rozwijania, testowania i staje się bardziej odporna na erozję architektoniczną.