Jak to działa?

Odkryj OneConnect krok po kroku
Po zalogowaniu użytkownik, w zależności od swojej roli, może skorzystać z funkcjonalności zgrupowanych w 5 głównych panelach, które ułatwiają rozeznanie się w systemie:
Panel użytkownika

Zawiera informacje o jego roli i szczegółach konta oraz możliwość regulowania głośności dźwięku lub wyciszenia mikrofonu.

Kontakty

Panel składa się z personalizowanych zakładek grupujących kontakty według określonych kryteriów, zapewniając szybki dostęp do wybranych numerów i możliwość korzystania z wygodnej wyszukiwarki.

Połączenia

Panel pozwala na filtrowanie połączeń przychodzących i wychodzących, telefonicznych i radiowych, nieodebranych i odebranych, alarmowych, a także własnych. Z tego poziomu można sprawdzić listę archiwalnych rozmów i odsłuchać ich nagrań.

Wiadomości

Panel umożliwia podgląd wszystkich wiadomości (zarówno odebranych jak i wysłanych), tworzenie i wysyłanie, a także wybór ich typu w zależności od tego, czy mają to być wiadomości SMS czy też radiowe. Tworząc treści, można korzystać z gotowych szablonów i wybrać odbiorcę z listy kontaktów.

Ulubione

Panel zawiera 11 kontaktów, z których korzystać można w formie tzw. “szybkiego wybierania”. Wystarczy jedno kliknięcie, które łączy nas z wybraną osobą.

Komunikaty

Panel zawiera informacje utworzone przez administratora systemu. Ich liczba może być dowolna i można im nadać czas trwania, po którym automatycznie przestaną być wyświetlane.

Obsługa połączeń

Panel obsługi połączeń jest zawsze widoczny bez względu na to, na którym z obszarów pracuje obecnie użytkownik. Umożliwia on przypisanie radia do konsoli, obsługę aktywnych połączeń i wyświetlanie kolejki oczekujących. Połączenia można w każdym momencie zawiesić i odwiesić, przekierować, rozłączyć lub utworzyć z nich telekonferencję.

Raporty

Panel daje możliwość filtrowania połączeń, jakie mają znaleźć się w raporcie (przychodzące/wychodzące, telefoniczne/radiowe, nieodebrane/odebrane, tylko alarmowe) oraz określenie przedziału czasu, którego ma on dotyczyć. Raport może być pobrany w pliku .csv.